ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบประเมินการออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปรายวิชาประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561คริกที่นี่

สรุปรายวิชาประเมินประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561คริกที่นี่

วิธีการประเมิน

1.กรอกรหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชน ทางช่องซ้ายมือ
2.กดปุ่ม Submit เพื่อเข้าระบบ
3.คลิกเพื่อทำการประเมินในแต่ละรายวิชา