ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลงชื่อเข้าระบบ
Untitled Document

คำชี้แจง

วิธีเข้าใช้งานระบบรายงานผลการประเมิน Shared publicly - 7:30 PM today

วิธรการเข้าใช้งานระบบรายงานประเมินผลการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนสามารภเข้าใช้งาน โตยกรอก User และ password เดียวกันกับระบบส่งผลการเรียน